🌹با تو از دشمن ندارم واهمه
 پشت تو باشد دعای فاطمه
🌹 غم مخور ای رهبرم ما زنده ایم
🌹 بر سر پیمان و عهدت مانده ایم

💖 اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای💖